Heading 2

Het comité

Wie was Lod Lavki?

 

Ludovic Van Winkel, pseudoniem Lod. Lavki, (Heks, 10 januari 1893 - Hasselt, 25 juli 1954) was een Belgisch Nederlandstalig schrijver, priester, leraar te Hasselt (1920-1954), aalmoezenier van de Limburgse padvinders en een van de meest gelezen Vlaamse jeugdboekenschrijvers. 

 

Zijn vader, Gerard Van Winkel uit Overpelt was onderwijzer en vestigde zich te Heks, waar hij ook gemeentesecretaris en organist was. Zijn moeder was afkomstig van Heers.

 

Lavki begon zijn middelbare studies aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Tongeren. Al in de vijfde Latijnse won hij de prijs voor het beste opstel, uitgeschreven door de Limburgse studentenvereniging. Later studeerde hij aan het Klein Seminarie van Sint-Truiden en Saint Roch en in 1930 behaalde hij voor de centrale examencommissie de kandidatuur in de Germaanse filologie.

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij samen met Leo, zijn broer-priester, brancardier aan het oorlogsfront. Daar is zijn schuilnaam ontstaan. Voor de Russische soldaten in het kamp van Mailly bij Verdun vertaalde hij zijn naam Van Winkel in het Russisch: Lavki. In 1920, nog voor zijn priesterwijding, begon hij les te geven aan het Sint-Jozefscollege te Hasselt en hij bleef als leraar aan het college verbonden tot in 1954. 

 

Over ons

Onze missie

 

Het Lavki-comité Hasselt stelt zich tot doel de jeugdliteratuur in Vlaanderen te promoten bij zowel de auteurs van jeugdboeken als bij hun leespubliek. Wij doen dat niet alleen via de organisatie van de Vijfjaarlijkse Lavki-prijs voor het Jeugdboek. Ook organiseren wij via onze Scholenactie vijfjaarlijks een leesbevorderingsprijs voor middelbare scholieren in heel Vlaanderen. Op die wijze wil het Lavki-comité  –  net zoals zijn stichter, de jeugdauteur Lod. Lavki  – bijdragen aan de zorg voor het betere jeugdboek.

Tijdens een scoutsvergadering rond kerstmis 1923 vertelde Lavki een verhaal. Een van de jongens vroeg de aalmoezenier na afloop naar het boek met dit verhaal. In enkele dagen tijd zette Lavki het boek op papier. Zo werd "De Kleine Koning" het eerste verhaal dat gepubliceerd zou worden en het begin van een lange reeks van een zestigtal jeugdboeken, waarvan er een groot aantal vertaald werden in het Duits, Frans en Spaans.

 

In 1939 werd het boek "Siee-Krath" bekroond met de prijs der Vlaamse Provincies voor het beste jeugdboek. Gerard Walschap schreef over hem: 'In Lavki is herboren de verloren gave onzer beste vertellers…

 

Op initiatief van het Lavki-comité werd in 1979, 25 jaar na Lavki's dood, in het stadspark van Hasselt een Lavki-monument onthuld, gebeeldhouwd door Raf Mailleux en in 2004, 50 jaar na Lavki's dood, creëerde rozenkwekerij Louis Lens op vraag van de oud-voortrekkers een Lavki-roos. Zij is een blijvend eerbetoon aan deze veelzijdige man: geliefd scoutsaalmoezenier, jeugdschrijver en priester-leraar.

 

Publicaties

 

 • 1925: De kleine Koning - De kleine Martelaar - Fieneke - Mijn Zusterke - Tuurke, Antwerpen, Leeslust.
 • 1926: Lowieke - Menschenoffer - Mijn Broerke - Op één Jaar, Antwerpen, Leeslust.
 • 1926: Het Land der electrische Zon (dl I), Antwerpen, Opdebeek.
 • 1927: De levende Rots - Fonske - Mijn Makkers - Op den Toren - Mijn Vakantie, Antwerpen Leeslust & Eindhoven, Lecturis.
 • 1928: Miki, Hasselt, Padvinders.
 • 1928: Francesco, deel I, Antwerpen, Leeslust & Eindhoven, Lecturis.
 • 1928: De twee Onbekenden, Antwerpen, L. Opdebeek.
 • 1929: Mijn Vriend - Op Reis - Toontje, Antwerpen, Leeslust.
 • 1930: Francesco, deel II, Antwerpen, Leeslust.
 • 1930: Tuurke, Antwerpen, Leeslust.
 • 1930: Het land der electrische zon (dl II), Antwerpen, Opdebeek.
 • 1931: Nikkerke en ikkerke, Antwerpen, Leeslust & 's Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg.
 • 1933: Bonte Slang, Antwerpen, Leeslust.
 • 1934: Vlaamsche Filmkens, Abdij Averbode
 • 1937: Siee-Krath, Antwerpen, Leeslust.
 • 1937: De Stokers aan de Noordpool, Brugge, Verbeke-Loys.
 • 1937:Het Land der electrische Zon (dl. II), Brugge, Verbeke-Loys.
 • 1938: Niet Alleen, Brugge, Verbeke-Loys.
 • 1939: De Wraak van Moessie, Brugge, Verbeke-Loys.
 • 1939: De eerste Ridder, Tongeren, serie Rein Genot.
 • 1944: Zooals een Groote, Leuven, De Pijl.
 • 1945: Giftige Pijlen, Lier, Jozef Van In & C°.
 • 1946: Een jonge held - 2e uitg. v. "Op een jaar, Antwerpen, Vlaamsche Boekencentrale.
 • 1946: Toontje de halve gek (2e uitg. van "Toontje"), Antwerpen, Vlaamsche Boekcentrale.
 • 1948: Gelukkige Jongen. Antwerpen, Vlaamsche Boekcentrale.
 • 1948: De Kroonprins van Tibesti, Lier, N.V. J. Van In & C° Lier, Kleine Belfortreeks.
 • 1949: Van drie Jongens en acht Arenden, Antwerpen, Vlaamsche Boekcentrale.
 • 1952: Verloren in Afrika, Lier, , Kleine Belfortreeks.

 

Onze leden

 

René Swartenbroekx, ere-voorziter

Bob Joosten, voorzitter

Reinhilde Van Winkel, Secretaris-penningmeester

Selien Franssens

Goedele Ghijsen

Diane Sleurs

Geert Swartenbroekx

Sigrid Van Audekerke

Stef Van Bever

Johan Van Lishout