WEDSTRIJDREGLEMENT


1.
De vijfjaarlijkse Lavki-prijs voor het jeugdboek (12-17 jaar), ten bedrage van 3.000 euro, wordt in 2021 voor de tiende maal uitgeschreven en richt zich uitsluitend tot Vlaamse jeugdboekenschrijvers (geboren in Vlaanderen of er ten minste 5 jaar wonend).

2. Alleen oorspronkelijke jeugdboeken, verschenen tussen 1 april 2015 en 31 mei 2020, kunnen voor bekroning in aanmerking komen.

 
3. Elke inzender dient te vermelden : geboorteplaats, geboortedatum, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres.

4. De werken kunnen vanaf 01-04-2020 tot uiterlijk 31-05-2020 in drievoud worden ingediend bij de secretaris van het Lavki-comité, Reinhilde Van Winkel, Koerselsebaan 134, 3550 Heusden- Zolder. Ze blijven eigendom van het comité.

5. Het Lavki-comité duidt drie juryleden aan. Hun gemotiveerde uitspraak wordt schriftelijk overgemaakt aan het comité, dat beslist over de al dan niet toekenning van de prijs.

6. Over artikel 5 van dit reglement wordt niet gecorrespondeerd.

7. Over alle in dit reglement niet-voorziene gevallen doet alleen het Lavki-comité uitspraak.

8. De prijsuitreiking vindt plaats in Hasselt op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2021.