WEDSTRIJDREGLEMENT


1.
De vijfjaarlijkse Lavki-prijs voor het jeugdboek (12-17 jaar), ten bedrage van 3.000 euro, wordt in 2016 voor de negende maal uitgeschreven en richt zich uitsluitend tot Vlaamse jeugdboekenschrijvers (geboren in Vlaanderen of er ten minste 5 jaar wonend).

2. Alleen oorspronkelijke jeugdboeken, verschenen tussen 1 januari 2011 en 31 mei 2015, kunnen voor bekroning in aanmerking komen.

3. De Lavki-prijs kan geen tweemaal aan dezelfde auteur worden toegekend.

4. Elke inzender dient te vermelden : geboorteplaats, geboortedatum, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres.

5. De werken kunnen vanaf 01-05-2015 tot uiterlijk 31-05-2015 in drievoud worden ingediend bij de secretaris van het Lavki-comité, Reinhilde Van Winkel, Koerselsebaan 134, 3550 Heusden- Zolder. Ze blijven eigendom van het comité.

6. Het Lavki-comité duidt drie juryleden aan. Hun gemotiveerde uitspraak wordt schriftelijk overgemaakt aan het comité, dat beslist over de al dan niet toekenning van de prijs.

7. Over artikel 6 van dit reglement wordt niet gecorrespondeerd.

8. Over alle in dit reglement niet-voorziene gevallen doet alleen het Lavki-comité uitspraak.

9. De prijsuitreiking vindt plaats in Hasselt op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2016.