Over het Lavki-comité

Kort na het overlijden (in juli 1954) van Lod. Lavki, pseudoniem van Ludovic Van Winkel, werd door een paar van zijn goede vrienden en enkele collega's van het Sint-Jozefscollege te Hasselt het Lavki-comité opgericht. Een eerbiedige bewondering voor deze zo bescheiden aristocraat van de geest en een dankbare hulde aan deze rasverteller en weldoener voor de jeugd lagen aan de basis hiervan. De figuur van Lavki moest onuitwisbaar blijven leven in de herinnering van duizenden die het geluk hadden hem te hebben gekend als de dynamische leraar, de bezielende scoutsaalmoezenier of de boeiende jeugdschrijver.

Dit doel bereiken en door allerlei initiatieven de geest en idealen van Lavki inspirerend laten werken op de jongere generaties, was aanvankelijk de betrachting van het Lavki-comité. Onder de bezielende leiding van zijn eerste voorzitter, toenmalig directeur J. Michiels van het Hasselts college, werd in 20 jaar heel wat gepresteerd. In juli 1955 werd de eerste provinciale Lavki-jeugdprijs voor het beste kortverhaal uitgereikt, een prijs die wegens zijn groot succes al na een paar jaar interprovinciaal werd.

Verder organiseerde het Lavki-comité nog tentoonstellingen, die Lavki’s mateloze activiteit op zoveel diverse fronten in het licht stelden, en zorgde voor de heruitgave van een paar van zijn beste jeugdboeken. Toen het comité tot zijn spijt moest vaststellen dat de belangstelling voor een jaarlijkse Lavki-jeugdprijs begon te tanen, werd er uitgekeken naar een nieuwe formule. En zo werd in december 1974 voor de eerste maal de vijfjaarlijkse Lavki-prijs voor het beste jeugdboek uitgereikt. Die traditie bestaat nog steeds: in 2021 kent de prijs zijn tiende uitgave.


 

  Het LAVKI-comité
  bestaat uit:

  René Swartenbroekx
  ere-voorzitter

  Bob Joosten
  voorzitter

  Reinhilde Van Winkel
  secretaris-penningmeester

  Frans Van Winkel
  ere-penningmeester

  Selien Franssens

  Goedele Ghijsen  

  Diane Sleurs

  Geert Swartenbroekx

  Sigrid Van Audekerke

  Stef Van Bever

  Johan Van Lishout